• 시험안내
  • 인터넷 접수
  • 응시자 유의사항
  • 수수료 납부
  • 나의 응시현황
  • 정보마당


 

Thông báo về việc chuyển trạng thái hồ sơ

페이지 정보

Người đăng ký 하노이관리자 Ngày đăng ký21-05-14 09:04 Số lượt xem1,917회 댓글1건

본문

Hiện tại, nhà trường đang tiến hành chuyển trạng thái hồ sơ dựa trên chứng từ của ngân hàng. Hồ sơ đã được duyệt đến số thứ tự 1500. Tất cả những lệnh chuyển tiền trước 12 giờ ngày 14/05/2021 sẽ được chuyển trạng thái hồ sơ thành "Đăng ký hoàn tất" trong ngày hôm nay. 

댓글목록

하노이관리자님의 댓글

하노이관리자 작성일

비밀글 댓글내용 확인