• 시험안내
  • 인터넷 접수
  • 응시자 유의사항
  • 수수료 납부
  • 나의 응시현황
  • 정보마당


 

Thông báo về việc duyệt và đóng lệ phí thi TOPIK

페이지 정보

Người đăng ký 하노이관리자 Ngày đăng ký21-05-14 15:23 Số lượt xem2,820회 댓글0건

본문

- Nhà trường hiện tại đã duyệt xong tuần đầu của TOPIK 2, Tất cả các thí sinh đã đóng tiền topik 2 vui lòng xác nhận trạng thái hồ sơ của mình.

- Tất cả các giao dịch nộp tiền sau 12:00 trưa ngày thứ sáu (14/05/2021) đều sẽ coi là không hợp lệ và nhà trường sẽ hoàn lại cho cá nhân đó sau ngày 21/05/2021.

-  Trường hợp thí sinh nộp tiền nhiều lần, nhà trường sẽ căn cứ giao dịch chuyển lệ phí thi chênh lệch và chuyển hoàn lại cho thí sinh trong thời gian như trên.

- Tuần tiếp theo (17/05-21/05)  nhà trường sẽ duyệt các hồ sơ TOPIK 1, Thí sinh lưu ý phải chuyển khoản lệ phí thi trước 12:00 trưa ngày thứ sáu (21/05/2021); Nếu nộp sau 12:00 trưa, đều sẽ coi là không hợp lệ và nhà trường sẽ hoàn lại cho cá nhân đó sau ngày 21/05/2021

- Khi nộp lệ phí thi,thí sinh bắt buộc phải chuyển khoản đúng vào tài khoản được hiển thi trong hồ sơ của mình, kèm nội dung: Họ tên-Số thứ tự đăng ký, và TÊN NGƯỜI THỤ HƯỞNG LÀ: KOREAN EMBASSY (HKS) ;Nếu thí sinh nộp sai tên người thụ hưởng, nhà trường sẽ không nhận được tiền để hoàn tất đăng ký cho thí sinh.

-Nếu thí sinh nộp lệ phí thi bằng cách đến ngân hàng để giao dịch, thí sinh phải viết mục đích chuyển tiền là: Nộp lệ phí TOPIK 1/2 

*Thí sinh nên chuyển tiền qua internet banking 24/7(chuyển khoản nhanh)

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.